Sekretesspolicy

integritetspolicy
1. Allmänt
vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
För vissa av Vårts tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.
Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Vårts hemsidor Vårt.se och Vårthome.se i syfte att köpa Vårts produkter och tjänster.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vårt har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.
2. När samlar vi personuppgifter?
Vårt samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Vårts hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Vårt kan även få information från Vårts samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Vårt kan även komma att få information om dig från annonsörer i Vårts annonsnätverk.
Vårt använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.
3.1 Privatpersoner
När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring, eller skapar ett konto kan Vårt komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Vårt.
3.2 Företag
Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Vårt samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Vårt.
4. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
5. Varför behandlar Vårt personuppgifter om dig?
6.1 Privatpersoner
Vårt behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Vårt personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan Vårt komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att Vårt skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.
Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Vårt kan även komma att samköra och analysera den information Vårt samlar in via cookies med den information som finns sparad i Vårts kundregister för dessa syften.
6.2 Företag
Vårt behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.
En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.
Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Vårt har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Vårt skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder. Marknadsföringen kan gälla både Vårt.se och Vårthome.se.
7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Om kunden har valt att teckna en försäkring med Vårt kan personuppgifter även komma att lämnas ut till Vårts försäkringsbolag. Vårt kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Vårts räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Vårts rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Vårt kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Vårts samarbetspartners och IT-leverantörer.
8. Länkar till externa webbplatser
Vårts hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Vårt. Vårt ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.
9. Förändringar av integritetspolicyn
Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Vårt att publicera den justerade integritetspolicyn på Vårt.se och Vårthome.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Vårt genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Vårt att informera dig via e-post.
10. Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Vårt behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Vårt behandlar dina personuppgifter.
tillbaka